[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

เด็กหญิงจันทคุณ แสงสุกวาว นักเรียนชั้น Y.2 ID 1570 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขี่ม้าประเภท Show Jumping Lead Rein High/Level : 30Cm. Optimum Time ในรายการ VRD CUP ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจัดโดย กรมการสัตว์ทหารบก (นครปฐม)

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ