[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 มิถุนายน งานอภิบาลจัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 เพื่อขอพระอวยพรให้คณะภราดา คณะครู นักเรียน มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าตลอดปีการศึกษาใหม่นี้ โดยมีคุณพ่อเปโตร  สมศักดิ์  ตู้สำราญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ภราดาอานันท์   ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ ภราดาชาญณรงค์   บุญพราหมณ์ รองผู้อำนวยการ ภราดากฤษฎา   งามวงศ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ผู้ร่วมบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธี ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารอาเว มารีอา

Mass (2)
Mass (3)
Mass (4)
Mass (5)
Mass (6)
Mass (7)
Mass (8)
Mass (9)
Mass (10)
Mass (11)
Mass (13)
Mass (14)
Mass (15)
Mass (16)
Mass (17)
Mass (18)
Mass (19)
Mass (20)
Mass (21)
Mass (22)
previous arrow
next arrow