[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

เด็กชาย ถิระวรรธน์ นราสุขปริพัฒน์ นักเรียนชั้น Y.6/1 ID 1319 ได้รับรางวัล อันดับ 4 และได้รับเหรียญทองจากการทดสอบวัดความรู้วิชา (ออนไลน์ แบบเปิดกล้อง วิชา Advanced English ครั้งที่ 4) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด การทดสอบครั้งนี้มีนักเรียนเข้าทดสอบทั้งหมด 2,517 คน จาก 162 โรงเรียนทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

IMG_4176
IMG_4175
IMG_4170
01.1
previous arrow
next arrow