[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่  14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 16 ได้จัดผลัดฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในผลัดที่ 5 เป็นเวลา 4 คืน 5 วัน  ณ สวนป่าเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยในการฝึกภาคสนามครั้งนี้มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3  (Year 12) เข้ารับการฝึกภาคสนามจำนวนทั้งสิ้น 28 นาย และมี ม.กิตติวัฒน์ เอี่ยมชัย ครูงานรักษาดินแดนเดินทางไปดูแลนักศึกษาวิชาทหารตลอดการฝึกภาคสนาม

LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_0
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_115
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_112
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_110
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_106
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_103
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_89
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_88
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_44
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_43
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_40
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_8
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_7
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_6
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_5
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_4
LINE_ALBUM_ค่ายปี 3_14-18Feb23_๒๓๐๒๒๔_2
previous arrow
next arrow