[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน First Lego League Thailand 2022/23 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียน Year 1 – 2 จำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขัน First Lego League Thailand  Season – Super Powered 2022/23 ในรุ่น Explore อายุระหว่าง 6-10 ปี ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  การแข่งขันประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก คือ การนำเสนอโครงงาน (Project) และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ(Core Values) เด็กๆ ต้องมีการฝึกต่อเลโก้ตามโจทย์บังคับ และเพิ่มเติมด้วยความคิดสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่กำหนด  ฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่าย และที่ท้าทายคือการนำเสนอโครงงานต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ชมอีกมากมาย  ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัล Challenge Solution Award

รายชื่อสมาชิกทีมดังต่อไปนี้

1

2

3

4

5

Y.2/1

Y.2/2

Y.2/2

Y.1/2

Y.1/2

1524

1530

1578

1595

1596

เด่นรตา

พราวพิชชา

เติงเจี๋ย

กวินธิดา

กันตวิทย์

เศรษฐพานิช 

โชติชัยวิวงศ์กุล

จาง

ลือสุขประเสริฐ    

ลือสุขประเสริฐ

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คุณครูประจำชั้นและผู้ปกครองทุกท่าน ที่สนับสนุนและให้โอกาสนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันนับเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญ

1
2
3
4
IMG_2035
IMG_2042
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_1
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_2
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_4
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_5
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_8
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_11
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_13
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_17
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_18
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_19
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_23
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_25
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_35
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_48
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_54
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_57
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_64
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_67
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_73
LINE_ALBUM_422566 FLL ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_76
LINE_ALBUM_ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_9
LINE_ALBUM_ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_13
LINE_ALBUM_ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_17
LINE_ALBUM_ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_33
LINE_ALBUM_ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_28_0
LINE_ALBUM_ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_46_0
LINE_ALBUM_ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_50
LINE_ALBUM_ACEP Enigma_๒๓๐๒๐๖_55
S__56844298
S__56844302
thumbnail_IMG_2425
thumbnail_IMG_2433
previous arrow
next arrow