[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน Year 12 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน Year 12 รุ่นที่ 9 ในโอกาสที่กำลังจะสำเร็จหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยภราดา ศราวุธ ยุชมภู รองผู้อำนวยการ ภราดา กฤษดา งามวงศ์ รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมในพิธี

โดย นายเปนเอก วิสุทธิกุลพาณิชย์ ตัวแทนนักเรียน Year 12 ขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึก และภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาท และให้ข้อคิดแก่นักเรียนในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลังจากนั้นมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือขอพรจากครูที่เคารพรัก สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนที่จบการศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Year 12 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา และวอนขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ ฯ ประทานพระพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในโอกาสที่จะก้าวออกไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

DSC00307
DSC00325
DSC00322
DSC00318
DSC00314
DSC00311
DSC00328
DSC00386
DSC00371
DSC00368
DSC00367
DSC00353
DSC00350
DSC00341
DSC00336
DSC00334
DSC00333
DSC00330
DSC00434
DSC00459
DSC00407
previous arrow
next arrow