[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
February 2023

Month

เมื่อวันที่  14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 16 ได้จัดผลัดฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในผลัดที่ 5 เป็นเวลา 4 คืน 5 วัน  ณ สวนป่าเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยในการฝึกภาคสนามครั้งนี้มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3  (Year 12) เข้ารับการฝึกภาคสนามจำนวนทั้งสิ้น 28 นาย และมี ม.กิตติวัฒน์ เอี่ยมชัย...
Read More
      เมื่อวันที่16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน  (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ณ  อาคารมูลนิธิฯ ซอยทองหล่อ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้รับการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนให้กับบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  ให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนของตนเองและโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ   ในการสัมมนาครั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษมีภราดาและคุณครูเข้าร่วมการอบรม ดังนี้ ภราดากฤษฎา งามวงศ์ รองอธิการ/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มิสรัตนา มรพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ งานพัฒนาหลักสูตร...
Read More
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ด.ญ.พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ ได้รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยพระราชทาน จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในรุ่น PRE-TEENAGE ทีม...
Read More
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมการแข่งขัน ACEP Cover Dance 2022 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใหเนักเรียนได้มีโอกาสแสดงทักษะ และความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ รู้จักทำงานเป็นทีม และส่งเสริมความสามัคคี และส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตัวเอง และกล้าแสดงความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ โดยได้รับเกียรติจาก 1. คุณสิริมนัส รอดเสถียร 2. คุณศรีระคุณ ฉิ่งทอง 3. คุณคมพัชญ์ จิรพลอยมณี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเต้นมาเป็นคณะกรรมการตัดสิน...
Read More
ชมรม ACEP Basketball Club เข้าร่วมการแข่งขันบาสเก็ตบอล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามบาสเก็ตบอล Sathon BPro Academy ผลการแข่งขันทีม ACEP Basketball Club ชนะไปด้วยสกอร์ 33-18 โดยมีสมาชิกทีมดังนี้ 1. Patchara Sarmonpand (Pat) 2. Pokpong Kraijindaporn (Pok) 3....
Read More
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียน Year 1 – 2 จำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขัน First Lego League Thailand  Season – Super Powered 2022/23 ในรุ่น Explore อายุระหว่าง 6-10 ปี ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...
Read More
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดพิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสมิสซาศุกร์ต้นเดือนและมิสซาปิดปีการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R  อธิการบ้านเณรใหญ่ คณะพระมหาไถ่ สามพราน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อวอนขอพระพรด้านต่างๆ เป็นต้น ด้านกิจการงานโรงเรียนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นพิเศษ ด้านสุขภาพให้กับ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ณ ห้องประชุม The Multipurpose Hall ชั้น 1 อาคาร The Trinity Assumption...
Read More
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 เด็กชายพสิษฐ์  วงศ์กิตติเวชกุล ID 1215 Y.6/1 เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันรายการ Web Junior Since Rank – 21#1 Badminton Tournament 2023 รุ่นอายุ 13 ปี ณ สนามแบดมินตัน T.Thailand Areana Bangyai ผลปรากฎว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนี้มาครอง
Read More
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน Year 12 รุ่นที่ 9 ในโอกาสที่กำลังจะสำเร็จหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยภราดา ศราวุธ ยุชมภู รองผู้อำนวยการ ภราดา กฤษดา งามวงศ์ รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมในพิธี โดย นายเปนเอก วิสุทธิกุลพาณิชย์...
Read More
เมื่อวันที่25-27 มกราคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมค่าย Unity Camp Year 6 เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของผู้เรียนด้านค่านิยมของความเป็นบุคคลที่ถึงพร้อม (ศรัทธา ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และการรับใช้) ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย อีกทั้งยังคาดหวังที่จะให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่โดดเด่นในหลากหลาย อาทิ ความเก่งกล้าและรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองจากทักษะชีวิตที่หลากหลายมีบุคคลิกของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา วิริยะ แข็งแกร่งและอดทนเป็นมาตฐานหลักของชีวิต นักเรียนมีความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และสามารถนำประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี DSC_9841DSC09357DSC09353DSC09351DSC_9937DSC_9920DSC_9897DSC_9888DSC_9879DSC_9868DSC_9865DSC_9859DSC09359DSC09614DSC09612DSC09589DSC09586DSC09377DSC09374DSC09370DSC09367DSC09364DSC09362DSC09360DSC09616DSC09891DSC09889DSC09877DSC09869DSC09799DSC09789DSC09753DSC09751DSC09741DSC09727DSC09692
Read More