[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ACS Academic Days 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวันวิชาการ ACS Academic Days 2022 “Start Up of Innovations” ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ฝ่ายวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระฯ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานวิชาการ ACS Academic Days 2022 รวมทั้งสิ้น 5 รายการแข่งขัน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ กล้าแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนำไปปรับใช้ในโอกาสต่อไป
ผลการแข่งขันดังนี้

การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้น ป.4-6

เด็กหญิงพิรัลณัฐชา

ดำรงมหาสวัสดิ์

Y.4/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงรัตนประภา

พึ่งพระรัตนตรัย

Y.8/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขัน Speech ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส โปรดปราน

จวง

Y.11/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ในนามของฝ่ายวิชาการ ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_11
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_16
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_17
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_33
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_35
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_39
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_48
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_63
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_74
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_81
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_90
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_97
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_107
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_111
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_117
LINE_ALBUM_ภาพ_๒๓๐๑๒๓_119
previous arrow
next arrow