[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ ร่วมแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติครู, บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานดีเด่น ดังนี้   

มิสศิริกัญญา

มิสนลัทพร

มิสพัฒนะ

มิสอาทิมา

มิสรัสรินทร์

นายสิทธิชัย

คำแปง

ประทุมแก้วรัศมี

ประสมทรัพย์

สีลายงค์       

กมลโชติสวัสดิ์

เกษอมรวัฒนา

รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น

รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น

รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

รางวัลเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ดีเด่น

โดยเข้ารับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ  จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา 

01รูปหน้าปก ข่าว
07
06
05
04
03
02
previous arrow
next arrow