[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

จิตอาสา และศึกษาธรรมชาติคลองโคกขาม

วันที่ 17 มกราคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการจิตอาสาและศึกษาธรรมชาติคลองโคกขาม “การศึกษา เอกชน ร่วมใจ พัฒนาคลองโคกขาม สมุทรสาคร” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี นางประไพ ศรีสำราญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายโชคอนันต์ รักษาภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายถิรายุ สุภากร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทสาคร ทั้งในและนอกระบบ จำนวน 500 คน เข้าร่วมโครงการ

นายอาคม ศาณศิลปิน ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน โดยได้เล็งเห็นพื้นที่คลองโคกขามที่มีบริเวณพื้นที่คลองไหลผ่านโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังฤษสามารถจัดกิจกรรมได้ และยังเป็นคลองโบราณที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยปี โดยมุ่งหวังให้คลองประวัติศาสตร์นี้ ได้เป็นที่รู้จัก และเป็นศูนย์ท่องเที่ยวที่สามารถให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป และสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ของจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ได้ขึ้นอ่านกลอน “คนดีที่ประสงค์” ที่ประพันธ์โดยเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ และประธานในพิธีนำกล่าวคำปฏิญาณก่อนเริ่มกิจกรรมต่างๆ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการรักษาความสะอาด เก็บขยะบริเวณคลองโคกขาม กิจกรรมล่องเรือคายัก และปั่นจักรยานชมแนวทัศนียภาพของคลองโคกขาม เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม และเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม

ทั้งนี้ในนามโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณท่านศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นายอาคม ศาณศิลปิน ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงาน คณะครู นักเรียนบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทสาคร ทั้งในและนอกระบบที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้

0J7A0769
0J7A0771
0J7A0780
DJI_0303
DJI_0309
DSC08916
DSC08918
DSC08919
DSC08927
DSC08929
DSC08941
DSC08947
DSC08949
DSC08951
DSC08953
0J7A0797
0J7A0803
0J7A0804
DSC_9769
DSC_9770
DSC_9771
0J7A0811
DSC_9775
DSC_9776
DSC_9781
0J7A0823
DSC_9793
DSC_9803
0J7A0857
0J7A0866
DSC_9804
0J7A0904
DSC_9807
DSC_9819
DSC08964
DSC08958
DSC08969
DSC08970
DSC08971
DSC08972
DSC08975
DSC08976
DSC08984
DSC08902
DSC08991
DSC08996
DSC09002
previous arrow
next arrow