[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

การทำหลอดไฟใช้เอง – วิชาช่างในชีวิตประจำวัน

วิชาช่างในชีวิตประจำวันสัปดาห์นี้ นักเรียนได้เรียนรู้การทำหลอดไฟใช้เองแบบง่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอนและวิธีในการทำเพื่อให้เกิดแสงสว่าง โดยนักเรียนยังได้รับความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

IMG_6721
IMG_6014
IMG_6216
IMG_6215
IMG_6213
IMG_6210
IMG_6209
IMG_6208
IMG_6206
IMG_6200
IMG_6199
IMG_6018
previous arrow
next arrow