[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ด.ญ.พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์ Y.4 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6

ยินดีกับความสำเร็จและความพยามของนักเรียน แม้ระหว่างทางจะเหนื่อย จะท้อ สมหวังหรือผิดหวังบ้าง แต่ทุกอย่างคือประสบการณ์เพื่อให้เรียนรู้และพัฒนาต่อไป

น้องน้ำหนึ่ง ด.ญ.พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์ Y.4 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 งานแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2565

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70

90777
90785
90856
90857
90858
90859
90860
90861
90862
previous arrow
next arrow