[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
January 2023

Month

เมื่อวันที่ 12 และ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมางานแนะแนวและสภานักเรียนได้จัดกิจกรรมแนะแนวและศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศให้กับนักเรียน Y.10-12 และผู้ปกครองที่สนใจ โดยวิทยากรจากสถาบัน EduSmith และสถาบัน Point Avenue มาบรรยายให้ความรู้ การกิจกรรมในครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยมากขึ้น และได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี 12 มค 212 มค 319 มค 119 มค 219 มค 319 มค 419...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวันวิชาการ ACS Academic Days 2022 “Start Up of Innovations” ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ฝ่ายวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระฯ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานวิชาการ ACS Academic Days 2022 รวมทั้งสิ้น 5 รายการแข่งขัน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์...
Read More
โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ ร่วมแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติครู, บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานดีเด่น ดังนี้    มิสศิริกัญญา มิสนลัทพร มิสพัฒนะ มิสอาทิมา มิสรัสรินทร์ นายสิทธิชัย คำแปง ประทุมแก้วรัศมี ประสมทรัพย์ สีลายงค์        กมลโชติสวัสดิ์ เกษอมรวัฒนา รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ดีเด่น โดยเข้ารับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ  จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม...
Read More
นักเรียน ACEP ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน NSM Competition Boy Band & Girl Group ระดับประถมศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันNSM Competition Boy Band & Girl Group ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.มิรา คันติโต...
Read More
วันที่ 17 มกราคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการจิตอาสาและศึกษาธรรมชาติคลองโคกขาม “การศึกษา เอกชน ร่วมใจ พัฒนาคลองโคกขาม สมุทรสาคร” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี นางประไพ ศรีสำราญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายโชคอนันต์ รักษาภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายถิรายุ สุภากร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะนักเรียน ครู...
Read More
วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. ผู้บริหาร ร่วมกับฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พนักงาน เพื่อส่งมอบความสุขให้กับพนักงาน ในงานมีการจับฉลากของขวัญ และกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมสนุก พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากนั้น ตัวแทนพนักงาน ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณคณะภราดา และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ DSC08813DSC08814DSC08816DSC08822DSC08823DSC08833DSC08835DSC08836DSC08837DSC08838DSC08841DSC08863DSC08866DSC08877DSC08878DSC08880DSC08887DSC08890
Read More
วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. ผู้บริหาร ร่วมกับฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ครูไทย และเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับคุณครูและเจ้าหน้าที่ ในงานมีการจับฉลากของขวัญ และกิจกรรมให้คุณครูได้ร่วมสนุก พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากนั้น ตัวแทนครู มิสบังอร สมอุดร ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณคณะภราดา และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ DSC08695DSC08696DSC08697DSC08700DSC08703DSC08713DSC08723DSC08731DSC08735DSC08758DSC08764DSC08765DSC08769DSC08771DSC08778DSC08780DSC08785DSC08810
Read More
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ 2566 จากนั้นมีพิธีระลึกพระคุณครู โดยได้รับเกียรติจากมิสรัตนา มรพงษ์ และ Ms.Mary Vatral เป็นครูอาวุโสกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน โดยในพิธี ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้กล่าวคำขวัญวันครูจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”...
Read More
วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยในเวลา 08.00น. ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นประธานและกล่าวเปิดงานวันเด็ก ณ บริเวณสนาม THE EP PUMP TRACK โดย ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติปี 2566 จาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา...
Read More
วิชาช่างในชีวิตประจำวันสัปดาห์นี้ นักเรียนได้เรียนรู้การทำหลอดไฟใช้เองแบบง่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอนและวิธีในการทำเพื่อให้เกิดแสงสว่าง โดยนักเรียนยังได้รับความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย IMG_6721IMG_6014IMG_6216IMG_6215IMG_6213IMG_6210IMG_6209IMG_6208IMG_6206IMG_6200IMG_6199IMG_6018
Read More
1 2