[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
December 14, 2022

Day

 เนื่องด้วยฝ่ายวิชาการ  งานส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมและการแข่งขัน ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯและกลุ่มสาระศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าแข่งขันในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน และรายการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดสมุทรสาคร โดยนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถคว้ารางวัลดังนี้  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกวดเล่านิทานคุณธรรม :  เด็กหญิงพิรัลณัฐชา  ดำรงมหาสวัสดิ์  Y.4/3ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศที่ 1 ฝึกสอนโดยมิสลักษณาภรณ์   จุลพันธ์ประกวดมารยาทไทย ระดับประถมต้น  :...
Read More