[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
December 2022

Month

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพสิษฐ์ วงศ์กิตติเวชกุล Y.6/1 แข่งขันแบดมินตันรายการ : Jorakay Junior Badminton Championship 2022 และรายการ: Web Junior Badminton Tournament 2022 เมื่อวันที่ : 24-28 พ.ย.65 ได้รับรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายเดี่ยว รุ่นอายุ U13ปี ณ สนามแบดมินตัน Future...
Read More
เมื่อวันพุธ ที่ 14 และ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดให้มีการประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น Year 1-12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุม Seminar 1 ชั้น 2 อาคาร The...
Read More
 เนื่องด้วยฝ่ายวิชาการ  งานส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมและการแข่งขัน ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯและกลุ่มสาระศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าแข่งขันในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน และรายการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดสมุทรสาคร โดยนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถคว้ารางวัลดังนี้  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกวดเล่านิทานคุณธรรม :  เด็กหญิงพิรัลณัฐชา  ดำรงมหาสวัสดิ์  Y.4/3ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศที่ 1 ฝึกสอนโดยมิสลักษณาภรณ์   จุลพันธ์ประกวดมารยาทไทย ระดับประถมต้น  :...
Read More
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้มีการจัดงานวันวิชาการ  2022  ACEP Academic Days  ขึ้นระหว่างวันที่ 29-30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   ภายใต้แนวคิด “  ACEP Community and Connect ”   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆในการแข่งขันทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมทักษะ กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาของนักเรียน และ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน โรงเรียน และหน่วยงานในชุมชน โดยการจัดงานได้แบ่งการแข่งขันของกลุ่มสาระฯการเรียนรู้ครูไทยและครูต่างชาติ  ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 18 รายการ  เป็นการแข่งขันแยกออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ประถมศึกษาตอนปลาย   มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย   โดยทุกรายการเป็นการแข่งขันทั้งในเชิงวิชาการ การแข่งขันทักษะต่างๆ ได้แก่  การแข่งขันทักษะทางวิชาการของครูชาวต่างชาติ เช่น Speedy Times...
Read More
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น  งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ ได้ประสานจัดประชุมตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนครูระดับชั้น Year 9  โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ   ท่านอธิการโรงเรียนเป็นประธานในที่ประชุม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนจัดการเรียนการสอน School Based Vocational Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการประสานร่วมมือกับสถาบัน TAFE International ซึ่งเป็นสถาบันของรัฐบาลประเทศออสเตรเลียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและก่อตั้งมายาวนานกว่า 130...
Read More
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน และผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “ACEP SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2022” ครั้งที่ 5 (ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ) ณ. อาคารสระว่ายน้ำ ST. Peter Sport Club โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษา...
Read More
In Mr. John Barker’s Year 9 Supplemental English class, we have been reading extracts from a collection of short stories featuring the character of James Bond. These stories were written...
Read More