[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และคณะเข้าพบศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครเพื่อแนะนำตัวและขอคำแนะนำโครงการขยายหลักสูตรระดับปฐมวัยในปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย  ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์, มิสรัตนา มรพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา และมิสวณัฐกาญจน์ กอเบญญาภา กลุ่มงานธุรการและประชาสัมพันธ์ ได้เข้าพบนายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการ, นางประไพ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร

เพื่อแนะนำตัวโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมคณะตัวแทนผู้บริหาร และขอนโยบายเพื่อเตรียมการขยายหลักสูตร ระดับชั้นอนุบาล 1-3 แผนการเรียน English Program ในปีการศึกษา 2566 เพื่อลำดับแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ในส่วนของโรงเรียนก่อนขออนุมัติต่อเขตการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการในลำดับต่อไป

โดยผู้อำนวยการได้เล่าประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งโรงเรียนพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ของการเปิดระดับชั้นอนุบาลขึ้น โดยมีนโยบายให้เป็นแผนกอนุบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกคครอง และเป็นโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมเด็กเล็กที่ดีที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร  ตลอดจนเป็นต้นแบบโรงเรียนอนุบาลของภูมิภาคในระดับประเทศในอนาคต

S__29073532
S__29073534
S__29073536
S__29073537
S__29073530
S__29073533
S__29073535
previous arrow
next arrow