[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา08.30-12.00น.โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นY.1-Y.12ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเอกชัย

ในการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ถึงการเจริญเติบโตพัฒนาการความปกติ/ผิดปกติในส่วนสูง น้ำหนัก สุขภาพ หรือค่าสายตา เพื่อจะให้เห็นจุดบกพร่องในอนาคตหรือจุดที่มีความเสี่ยงต่อโรคดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี โดยงานสุขอนามัยของโรงเรียน

DSC01296
DSC01297
DSC01298
DSC01299
DSC01300
DSC01302
DSC01303
DSC01305
DSC01306
DSC01307
DSC01308
DSC01310
DSC01311
DSC01312
DSC01313
DSC01318
DSC01319
DSC01320
DSC01322
DSC01324
DSC01330
DSC01331
DSC01333
DSC01336
DSC01337
DSC01338
DSC01339
DSC01340
DSC01341
DSC01342
DSC01343
DSC01344
DSC01345
DSC01346
DSC01348
DSC01351
DSC01352
DSC01353
DSC01354
DSC01364
previous arrow
next arrow