[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ SARABURI SWIMMING CHAMPIONSHIP 2022

นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 15 คน ชาย 7 คน หญิง 8 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “SARABURI SWIMMING CHAMPIONSHIP 2022” ณ สระว่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อันดับที่ 15  จากจำนวนสโมสรทั้งสิ้น 50 สโมสร 

1.เด็กชายภูวริศ               อินทร์คาภรณ์ 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง

2.เด็กชายติโต                 คันติโต 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

3.เด็กชายวสวัตติ์             เกียกิตติวงศ์ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1เหรียญทองแดง

4.เด็กหญิงพิชญ์สินี           นิ่มสุข 3 เหรียญทอง

5.เด็กชายณัฐวิญญ์           อัครบุญญาพัฒน์ 1 เหรียญเงิน

6.เด็กหญิงพิมบงกช          สัณห์ปภพ 1 เหรียญเงิน

7.เด็กหญิงสาริสา             คันติโต 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

8.เด็กชายณัฐวัฒน์           อัครบุญญาพัฒน์ 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

9.เด็กหญิงกมลชนก          ปิติเศรษฐการ 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

10.เด็กหญิงสิริชล              กุสุมลกุล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

11.เด็กหญิงลิตา                คันติโต 4 เหรียญทองแดง

12.เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง      จันมาธิกรกุล 3 เหรียญทองแดง

13.เด็กชายอาทิตย์             ปิติเศรษฐการ 1 เหรียญทองแดง

14.เด็กชายกรินทร์             เพชรเทียม 1 เหรียญทองแดง

15.เด็กหญิงริญญาภัสร์        เกียกิตติวงศ์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

5
7
8
13
18
19
22
25
26
42
43
47
48
49
previous arrow
next arrow