[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

วจนพิธีกรรม โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยงานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้จัดวจนพิธีกรรมโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ วงเวียนด้านหน้าโรงเรียน

โดยอธิการโรงเรียนภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ เป็นประธานในการประกอบพิธีนำสวดภาวนาถวายโรงเรียนแด่พระแม่และวางมาลัยกร

พิธีการเริ่มด้วยอธิการโรงเรียนนำสวดภาวนาถวายโรงเรียนแด่พระ จากนั้นวางมาลัยกร โดยมีลำดับดังนี้ อธิการโรงเรียนและคณะภราดา, นักเรียนตัวแทนแต่ละห้อง, สภานักเรียน, ตัวแทนคุณครูและเจ้าหน้าที่ โดยขณะที่วางมาลัยกร วงขับร้องประสานเสียงได้ร้องเพลง Immaculate Mary จากนั้นก่อนจบพิธี ได้ถ่ายรูปร่วมกันบริเวณด้านหน้ารูปปั้นแม่พระ ในโอกาสนี้ขอแม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ประทานพระพรอันเต็มเปี่ยมมายังท่านทั้งหลาย ในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดี ครั้งนี้ด้วย

DSC07528
DSC07530
DSC07531
DSC07535
DSC07542
DSC07545
DSC07548
DSC07550
DSC07555
DSC07556
DSC07559
DSC07561
DSC07562
DSC07563
DSC07564
DSC07565
DSC07566
DSC07567
DSC07568
DSC07572
DSC07573
DSC07574
DSC07576
DSC07578
DSC07581
DSC07582
DSC07583
DSC07585
DSC07586
DSC07587
DSC07590
DSC07591
DSC07592
DSC07593
DSC07599
DSC07601
DSC07604
DSC07605
DSC07606
DSC07607
previous arrow
next arrow