[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 และวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 – 13.00 น. งานกิจกรรมพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดให้มีพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้น ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารอาเว มารีอา

โดยมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจในประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาพุทธ ในการหล่อเทียนครั้งนี้ สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ได้มาอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการหล่อเทียน ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่กระทำกันตั้งแต่โบราณกาล ในช่วงใกล้ฤดูกาลเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมทำเทียนขี้ผึ้งไปถวายเป็นเครื่องสักการะเพื่อบูชาพระรัตนตรัย โดยมุ่งหวังว่าอานิสงส์แห่งการให้ทานจะบันดาลให้รับความสุข มีสติปัญญาสว่างไสว ชีวิตรุ่งโรจน์สดใส ดุจแสงไฟจากแท่งเทียนที่ส่องสว่าง

DSC_6550
DSC_6555
DSC_6557
DSC_6561
DSC_6565
DSC_6568
DSC_6573
DSC_6576
DSC_6578
DSC_6583
DSC_6586
DSC_6592
DSC_6597
DSC_6602
DSC_6606
DSC_6607
DSC_6609
DSC_6618
DSC_6619
DSC_6622
DSC_6634
DSC_6637
previous arrow
next arrow