[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

เปิดรับสมัครลูกเสือกองร้อยพิเศษจูเนียร์ (Y.5-6)

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครลูกเสือสามัญระดับชั้น Years 5-6 ที่สนใจเข้าเป็น “ลูกเสือกองร้อยพิเศษจูเนียร์” เพื่อใช้กระบวนการทางลูกเสือพัฒนาทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความอดทน ความเสียสละ และยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

image_50381569
image_50366209
image_50439425
image_50385409
image_50420737
image_50381057
previous arrow
next arrow