[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอร่วมแสดงความยินดี “ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ” ได้รับรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 7 และรางวัลคะแนนรวมทีมหญิงยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 จากรายการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “เยาวชนพัฒนาฝีมือ” ณ. สระว่ายน้ำโรจนนิล สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2565 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 12 คน นักกีฬาชาย 4 คน นักกีฬาหญิง 8 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “เยาวชนพัฒนาฝีมือ” ณ. สระว่ายน้ำโรจนนิล สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นักกีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียน

2.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด

3.เพื่อสร้างจิตสำนึกและรักความถูกต้องให้กับเยาวชน และเล่นกีฬาให้เป็น เพื่อรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ผลการแข่งขัน / ผลรางวัลสโมสรยอดเยี่ยม / ผลรางวัลคะแนนรวมทีมหญิงยอดเยี่ยม มีดังนี้ Click Here

*ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้อันดับที่ 7  จากจำนวนสโมสรทั้งสิ้น 42 สโมสร

*ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษรับรางวัลคะแนนรวมทีมหญิงยอดเยี่ยมอันดับที่ 3

จำนวนเหรียญรางวัล :12 เหรียญทอง21 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง
ถ้วยรางวัลประเภทบุคคลจำนวน : 10 ถ้วยรางวัล

Team point Click Here

Women team points Click Here

สรุปผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Click Here

ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร.อานันท์  ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ , ภราดาศราวุธ  ยุชมพู  ภราดากฤษฎา   งามวงศ์ รองผู้อำนวยการ ,  ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, คณะผู้บริหาร ที่ได้ให้การสนับสนุนนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

งานกีฬาว่ายน้ำ ฝ่ายกิจการนักเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
previous arrow
next arrow