[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ด.ช.พัสกร ผิวงาม เข้าร่วมการแข่งขัน Jet Ski รายการ JET SKI PRO TOUR 2022 ROUND-4 UDON THANI

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ด.ช.พัสกร ผิวงาม Y5/2 ID: 1559 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมการแข่งขัน Jet Ski รายการ JET SKI PRO TOUR 2022 ROUND-4 UDON THANI ผลการแข่งขัน ด.ช.พัสกร ผิวงาม Y5/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ของรุ่น juniors seadoo spark

ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ระดับสากลต่อไป

B21A00ED-73F2-4645-B772-555600FF725B
S__30146685
S__30146687
S__30146688
S__30146689
S__30130941
S__64815137
S__64815139
previous arrow
next arrow