[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

การเลือกตัวแทนผู้ปกครอง ในแต่ละระดับชั้น

วันพุธที่ 29 และ วันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2565 ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้มีการประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยได้มีการชี้แจงแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียน รวมทั้งได้ชี้แจงการดำเนินงานต่างๆภายในโรงเรียน จากนั้นได้มีการคัดเลือกตัวแทนระดับชั้นในเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครู และชี้แจงบทบาทการเป็นตัวแทนระดับชั้นในการทำงานร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยการคัดเลือกนั้นเป็นมติเห็นชอบผู้ปกครองในระดับชั้นนั้นๆ

DSC03553
DSC03557
DSC03560
DSC03564
DSC03566
DSC03568
DSC03574
DSC03577
DSC03579
DSC03583
DSC03585
DSC03589
DSC03590
DSC03599
DSC03602
DSC03603
DSC03606
DSC03607
DSC03608
DSC03610
DSC03611
DSC03612
DSC03614
DSC03617
DSC03619
DSC03620
DSC03628
DSC03632
DSC03635
DSC03638
DSC03645
DSC03646
DSC03658
DSC03660
DSC03801
DSC03813
DSC03816
DSC03818
DSC03819
DSC03820
DSC03821
DSC03825
DSC03830
DSC03831
DSC03832
DSC03835
DSC03836
DSC03842
DSC03845
DSC03846
DSC03850
DSC03853
DSC03872
DSC03873
DSC03878
DSC03880
previous arrow
next arrow