[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเรยีนา เชลี โดยมีภราดาศราวุธ ยุชมภู รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นประธานในพิธีและถวายพวงมาลัยสักการะต่อพระบรมฉายาลักษณ์รัชการที่ 6 และให้โอวาท เปิดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 แก่คณะผู้กำกับ ลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้าร่วมในพิธี

คณะผู้กำกับ ลูกเสือ-เนตรนารีได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย อีกทั้งลูกเสือ-เนตรนารี กล่าวทบทวนกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ เพื่อเป็นการตั้งมั่นและยึดมั่นในกฎของลูกเสือ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีได้มีการถ่ายรูปร่วมกัน

DSC03661
DSC03664
DSC03666
DSC03669
DSC03675
DSC03676
DSC03680
DSC03683
DSC03689
DSC03694
DSC03696
DSC03700
DSC03701
DSC03703
DSC03705
DSC03706
DSC03707
DSC03711
DSC03712
DSC03714
DSC03718
DSC03720
DSC03721
DSC03723
DSC03725
DSC03727
DSC03728
DSC03730
DSC03731
DSC03732
DSC03733
DSC03734
DSC03738
DSC03740
DSC03741
DSC03744
DSC03746
DSC03750
DSC03754
DSC03755
DSC03756
DSC03758
DSC03759
DSC03763
DSC03765
DSC03766
DSC03769
DSC03770
DSC03775
DSC03777
DSC03780
DSC03784
DSC03785
DSC03790
DSC03791
DSC03792
DSC03794
previous arrow
next arrow