[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสราวุธ อมรดิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน และบาทหลวง ชนภัทร ศุขะเนตร รองเจ้าอาวาสฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

เพื่อวอนขอพระพรให้กับนักเรียนในโอกาสมิสซาเปิดปีการศึกษา 2565 และขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง พร้อมทั้งขอบพระคุณพระเจ้า หลังพิธีกรรมทางศาสนาจบแล้ว ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาท ขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้กับพระสงฆ์ทั้ง 2 ท่าน และหลังจากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

DSC01279
DSC01282
DSC01283
DSC01285
DSC01286
DSC01287
DSC01288
DSC01291
DSC01293
DSC01296
DSC01298
DSC01299
DSC01300
DSC01303
DSC01304
DSC01306
DSC01307
DSC01309
DSC01311
DSC01313
DSC01314
DSC01316
DSC01317
DSC01319
DSC01320
DSC01321
DSC01324
DSC01328
DSC01330
DSC01331
DSC01336
DSC01339
DSC01341
DSC01343
DSC01344
DSC01345
DSC01348
DSC01349
DSC01352
DSC01357
DSC01360
DSC01363
DSC01367
DSC01368
DSC01370
DSC01372
DSC01373
DSC01374
DSC01376
DSC01378
DSC01379
DSC01382
DSC01385
DSC01387
DSC01392
DSC01399
DSC01403
DSC01404
DSC01407
DSC01408
DSC01413
DSC01414
DSC01421
DSC01422
DSC01426
DSC01429
DSC01435
DSC01436
previous arrow
next arrow