[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารทรินิตี้ โดยมีภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะภราดา คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักเรียนเข้าร่วมพิธี  โดยประธานในพิธีได้เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวอาศิรวาท เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในการนี้ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

มิสภวรัญชน์ ชมศิริวัฒน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้เขียนข่าว

ม.วราวุฒิ แก้วช่วย งานประชาสัมพันธ์ ผู้ลงข่าว

DSC00667
DSC00668
DSC00672
DSC00675
DSC00676
DSC00678
DSC00683
DSC00686
DSC00688
DSC00689
DSC00691
DSC00693
DSC00694
DSC00697
DSC00700
DSC00702
DSC00703
DSC00705
DSC00706
DSC00708
DSC00710
DSC00713
DSC00715
DSC00716
DSC00717
DSC00725
DSC00735
DSC00740
DSC00744
DSC00748
DSC00749
DSC00751
previous arrow
next arrow