[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

นายศิรวิศ เจริญรัฐกาญจน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชาย การแข่งขันกอล์ฟ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 1 “ปทุมธานีเกมส์”

ในวันที่ 20-30 เมษายน 2565 นายศิรวิศ เจริญรัฐกาญจน์ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 1 “ปทุมธานีเกมส์” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชาย

ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ระดับสากลต่อไป

21828353-821D-44D1-8F21-F4F1C0296BF1
AA680D17-F09A-448C-A630-974D352A105F
E47CE132-B066-4A6D-89EE-4CD20BD9F3CE
71C61860-5FA7-4CA5-ADD2-9071F0889B24
A1EE2F84-3906-43B9-86AD-FFD49F0F946B
A98F7933-8AFD-44F6-BADE-3F16F1725CA5
B8EA742B-25BC-4393-96C6-A33DAC46285B
C62F7B1C-D1D1-4E56-8A0B-CBB6BCA79654
CB97CBD2-77AE-4F5F-95AE-CC204FF31369
previous arrow
next arrow