[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ได้เข้ารับวัคซีน Pfizer (สูตรฝาสีม่วง)

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษมีการฉีดวัคซีน Pfizer (สูตรฝาสีม่วง) เข็มกระตุ้น สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 12-17 ปี

โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สูตรฝาสีม่วง สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการรับวัคซีน และคณะครูบุคลากรของโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

ทั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณศึกษาธิการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ในการอำนวยความสะดวก และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

DSC00356
DSC00358
DSC00359
DSC00363
DSC00365
DSC00368
DSC00370
DSC00372
DSC00375
DSC00380
DSC00381
DSC00384
DSC00386
DSC00388
DSC00390
DSC00393
DSC00395
DSC00396
DSC00399
DSC00400
DSC00401
DSC00402
DSC00403
DSC00405
DSC00408
DSC00409
DSC00412
DSC00415
DSC00419
DSC00429
DSC00437
DSC00438
DSC00441
DSC00442
previous arrow
next arrow