[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 2

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 2

โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สูตรฝาสีส้ม สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษในรอบที่ 2 โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการรับวัคซีน และคณะครูบุคลากรของโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นี้

ทั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณศึกษาธิการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ในการอำนวยความสะดวก และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

DSC_6010
DSC_6015
DSC_6018
DSC_6027
DSC_6029
DSC_6039
DSC_6045
DSC_6047
DSC_6048
DSC_6051
DSC_6054
DSC_6056
DSC_6057
DSC_6061
DSC_6062
DSC_6067
DSC_6071
DSC_6073
DSC_6074
DSC_6082
DSC_6088
DSC_6095
DSC_6096
DSC_6101
DSC_6105
DSC_6108
DSC_6110
DSC_6111
DSC_6112
DSC_6115
DSC_6118
DSC_6120
DSC_6121
DSC_6122
DSC_6127
DSC_6129
previous arrow
next arrow