[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอร่วมแสดงความยินดี “ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ” เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (The 12th Rangsit Swimming Championships 2021) วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ. สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 4 คน นักกีฬาชาย 1 คน นักกีฬาหญิง 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “The 12th Rangsit Swimming Championships 2021 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ. สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กีบนักกีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียน

2. เพื่อทดสอบผลจากการฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ

3. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

4. เพื่อนำผลการแข่งขันเข้าร่วมรายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566

ผลการแข่งขันมีดังนี้

1. เด็กหญิงสิริชลกุสุมลกุลได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ
2. เด็กหญิงอิสรีย์เหลืองรัตนะแสงได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ
3. เด็กหญิงพิชญ์สินีนิ่มสุขได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ
4. เด็กชายภูวริศอินทร์คาภรณ์ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ

สรุปเวลาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา Click Here

ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร.อานันท์  ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ , ภราดาศราวุธ  ยุชมพู  ภราดากฤษฎา   งามวงศ์ รองผู้อำนวยการ ,  ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, คณะผู้บริหาร ที่ได้ให้การสนับสนุนนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

งานกีฬาว่ายน้ำ ฝ่ายกิจการนักเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
previous arrow
next arrow