May 19, 2022

Day

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 4 คน นักกีฬาชาย 1 คน นักกีฬาหญิง 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “The 12th Rangsit Swimming Championships 2021 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ. สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กีบนักกีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียน 2. เพื่อทดสอบผลจากการฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ 3. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 4. เพื่อนำผลการแข่งขันเข้าร่วมรายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566 ผลการแข่งขันมีดังนี้ 1. เด็กหญิงสิริชลกุสุมลกุลได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ2. เด็กหญิงอิสรีย์เหลืองรัตนะแสงได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ3. เด็กหญิงพิชญ์สินีนิ่มสุขได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ4. เด็กชายภูวริศอินทร์คาภรณ์ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ สรุปเวลาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา Click Here...
Read More