[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
May 2022

Month

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันหุ่นยนต์ เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ชมรมโรบอทส่งนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2565 ประเภท หุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ.ยุวชน  ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล บางกะปิ  จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับมัธยมศึกษา เริ่มจากการออกแบบหุ่นยนต์เพื่อทำภารกิจตามโจทย์ เขียนโปรแกรม วางแผนการแข่งขันและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นตามเกมการแข่งขัน ในแต่ละครั้งของการแข่งขันผู้แข่งขันจะได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของตนเองให้มากขึ้นในหลายมิติ การแข่งขันประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 เกม คือ  Rescue Line ...
Read More
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษมีการฉีดวัคซีน Pfizer (สูตรฝาสีม่วง) เข็มกระตุ้น สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 12-17 ปี โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สูตรฝาสีม่วง สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการรับวัคซีน และคณะครูบุคลากรของโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณศึกษาธิการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ในการอำนวยความสะดวก...
Read More
Monday, May 30, 2022 Without doubt everyone is feeling positive with the global situation slowly returning to normal and countries are transitioning to ‘living with COVID policies, as the virus...
Read More
Friday, May 27, 2022 Over the last week, the Year 8s discovered that exponential notation aka scientific notation is used to easily compare large and/or small numbers. In this project,...
Read More
Friday, May 27, 2022 Throughout the year students and teachers gather so that important information and notifications can be shared. This week we talked about the importance of a tidy...
Read More
Friday, May 27, 2022 This week at Assumption College English Program, students have been practicing their descriptive writing techniques with Mr Dan Cracknell. The students were shown a picture, and...
Read More
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 2 โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สูตรฝาสีส้ม สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษในรอบที่ 2 โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการรับวัคซีน และคณะครูบุคลากรของโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นี้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณศึกษาธิการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข...
Read More
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 4 คน นักกีฬาชาย 1 คน นักกีฬาหญิง 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “The 12th Rangsit Swimming Championships 2021 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ. สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กีบนักกีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียน 2. เพื่อทดสอบผลจากการฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ 3. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 4. เพื่อนำผลการแข่งขันเข้าร่วมรายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566 ผลการแข่งขันมีดังนี้ 1. เด็กหญิงสิริชลกุสุมลกุลได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ2. เด็กหญิงอิสรีย์เหลืองรัตนะแสงได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ3. เด็กหญิงพิชญ์สินีนิ่มสุขได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ4. เด็กชายภูวริศอินทร์คาภรณ์ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ สรุปเวลาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา Click Here...
Read More
On Tuesday, May 17, 2022, Assumption College English Program held a special morning assembly to officially open the 2022 Academic Year. During the short assembly, Bro. Anant Prichavudhi, D.Ed, Director,...
Read More
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดการสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ให้แนวคิด และวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลกรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีการประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ครู และบุคคลากรได้ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ภราดาศราวุธ ยุชมภู รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และภราดากฤษฎา งามวงศ์ รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...
Read More