[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

2022 ACEP Summer School – Art เพลิดเพลินไปกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 3 มิติ

วันนี้นักเรียน ACEP ได้สร้างสรรค์ผลงาน 3 มิติ ใช้วิธีการสร้างเป็นตัวอักษร โดยใช้ชื่อเล่นของนักเรียน โดยใช้หลักการ One Point Perspective ทำให้ตัวอักษรมีมิติขึ้นมา ประกอบด้วยการตัดการดาษ การระบายสี ลงน้ำหนักแสงเงาให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นักเรียนได้รับสุนทรียภาพและมุมมองในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แปลกใหม่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการสร้างงานศิลปะ

IMG_1016
IMG_1017
IMG_1020
IMG_1022
IMG_1023
IMG_1025
IMG_1028
IMG_1029
IMG_1031
IMG_1033
IMG_1035
IMG_1036
IMG_1037
IMG_1038
IMG_1039
IMG_1040
IMG_1041
IMG_1042
previous arrow
next arrow