[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

2022 ACEP Summer School – Camping

2022 ACEP Summer School – กิจกรรมช่วงบ่ายวันนี้ “ACEP Camping” เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ซึมซับบรรยากาศการตั้ง Camping เรียนรู้วิธีการอยู่กับธรรมชาติ เปลี่ยนบรรยากาศจากการเรียนรู้ในห้องเรียน สู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานในการไปแคมป์ปิ้ง และเรียนรู้เรื่องการก่อไฟทำอาหารโดยใช้เตาถ่าน โดยเด็กๆสนุกสนานไปกับกิจกรรมที่คุณครูจัดขึ้น

DSC07658
DSC07661
DSC07663
DSC07667
DSC07669
DSC07671
DSC07673
DSC07675
DSC07676
DSC07681
DSC07682
DSC07687
DSC07688
DSC07693
DSC07706
DSC07709
DSC07723
DSC07724
DSC07727
DSC07733
DSC07756
DSC07757
previous arrow
next arrow