[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่  17 มีนาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 1

โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สูตรฝาสีส้ม สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษในรอบที่ 1 โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการรับวัคซีน และคณะครูบุคลากรของโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 นี้

ทั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณศึกษาธิการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ในการอำนวยความสะดวก และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

DSC07980
DSC07985
DSC07989
DSC07996
DSC07984
DSC07998
DSC07999
DSC08002
DSC08007
DSC08008
DSC08017
DSC08020
DSC08024
DSC08028
DSC08030
DSC08033
DSC08038
DSC08042
DSC08044
DSC08046
DSC08048
IMG_3844
previous arrow
next arrow