[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอร่วมแสดงความยินดี “ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ” ได้รับรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 12 จากรายการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “เยาวชนพัฒนาฝีมือ” ณ. สระว่ายน้ำโรจนนิล สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2565 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 14 คน นักกีฬาชาย 8 คน นักกีฬาหญิง 6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “เยาวชนพัฒนาฝีมือ” ณ. สระว่ายน้ำโรจนนิล สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นักกีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียน

2.เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำทดสอบความสามารถ

3.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด

4.เพื่อสร้างจิตสำนึกและรักความถูกต้องให้กับเยาวชน และเล่นกีฬาให้เป็น เพื่อรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ผลการแข่งขันมีดังนี้ Click Here

*ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้อันดับที่ 12  จากจำนวนสโมสรทั้งสิ้น 51 สโมสร 

*จำนวนเหรียญรางวัล :  12 เหรียญทอง     36 เหรียญเงิน      36 เหรียญทองแดง

* ถ้วยรางวัลประเภทบุคคลจำนวน : 12 ถ้วยรางวัล

งานกีฬาว่ายน้ำ ฝ่ายกิจการนักเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
previous arrow
next arrow