[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมหมากล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คว้ารางวัล ในรายการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

เมื่อวันที่ 5-25 มีนาคม 2565 ชมรมหมากล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม รายการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ประเภท คู่ผสม โดย ธีรวีร์  ลือบัณฑิตกุล และ วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์

415246
415247
415250
ศรีสะเกษเกมส์
415251
415252
255078
413673
414696
413061
previous arrow
next arrow