[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

การตรวจสุขภาพของนักเรียนประจำปี 2564

ในวันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2565 งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนระดับชั้น Y.1-Y.12 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. โดยนักเรียนชั้นประถม  Y.1-Y.6 ใช้ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคาร อาเว มารีอา และนักเรียนมัธยม Y.7-Y.12 ใช้ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร เรยีนา เชลี

การตรวจสุขภาพนักเรียนในครั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 23 คน  มาดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน โดยมีนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทั้งสิ้น 373 คน  เพื่อให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ตรวจสุขภาพอย่างครบถ้วน และ เพื่อประเมินการเจริญเติบโตให้สมวัย และเป็นการดูแลสุขลักษณะให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาการในทุกๆด้านต่อไป

DSC06760
DSC06761
DSC06769
DSC06774
DSC06777
DSC06781
DSC06782
DSC06784
DSC06788
DSC06791
DSC06796
DSC06801
DSC06804
DSC06806
DSC06813
DSC06814
DSC06817
DSC06819
DSC06822
DSC06825
DSC06827
DSC06709
DSC06710
DSC06713
DSC06719
DSC06724
DSC06725
DSC06728
DSC06730
DSC06734
DSC06736
DSC06739
DSC06743
DSC06744
DSC06747
DSC06748
DSC06750
DSC06751
previous arrow
next arrow