[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ลงนามในสัญญาจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2565 กับบริษัท เอ สแคว์ อี จำกัด ตำราภาษาอังกฤษ และบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ เจริญนานาภัณฑ์ ตำราภาษาไทย

DSC06116
DSC06108
DSC06110
DSC06111
DSC06115
DSC06124
DSC06129
DSC06132
DSC06134
DSC06135
DSC06137
DSC06139
DSC06140
DSC06143
DSC06151
DSC06152
DSC06154
DSC06159
DSC06163
DSC06164
previous arrow
next arrow