[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอร่วมแสดงความยินดี “ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ” เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “Pattana Swimming Gala (50m) by Pattana Sport Resort” อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 10 คน นักกีฬาชาย 7 คน นักกีฬาหญิง 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “Pattana Swimming Gala (50m)” ณ. อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กีบนักกีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียน

2. เพื่อทดสอบผลจากการฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ

3. เพื่อนำผลการแข่งขันเข้าร่วมรายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2565

ผลการแข่งขันมีดังนี้

เด็กชายสรภพ              แดงมันฮับ ได้รับ 1 เหรียญเงิน (ท่ากรรเชียง 200 ม.)

เด็กชายวสวัตติ์            เกียกิตติวงศ์      ได้รับ 1 เหรียญเงิน (ท่ากบ 50 ม.)

เด็กหญิงภธมณ           สุริยประภาดิลก   ได้รับ 2 เหรียญเงิน (ท่ากบ 100 , 200 ม.)

เด็กหญิงสิริชล             กุสุมลกุล            ได้รับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน (ท่ากบ 50 , 100 , 200 ม.)

เด็กหญิงอิสรีย์             เหลืองรัตนะแสง   ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขัน

เด็กชายณัฐวัฒน์          อัครบุญญาพัฒน์  ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขัน

เด็กชายภูวริศ              อินทร์คาภรณ์      ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขัน

เด็กชายรมิณ               เต็มสุนทร          ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขัน

เด็กชายนันทิพัฒน์         ใหม่จันดี           ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขัน

เด็กชายนภัทร              ก่อสินเจริญ        ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขัน

คะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่13 จากจำนวนสโมสรที่เข้าร่วม 38 สโมสรทั่วประเทศ

ขอขอบพระคุณ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ , ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, คณะผู้บริหาร ที่ได้ให้การสนับสนุนนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียน

งานกีฬาว่ายน้ำ ฝ่ายกิจการนักเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
previous arrow
next arrow