[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 5 ในรายการ Merry Christmas & Happy New Year ณ สระว่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 8 คน นักกีฬาชาย 5 คน นักกีฬาหญิง 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “Merry Christmas & Happy New Year” ณ. สระว่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นักกีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียน

2.เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำทดสอบความสามารถ

3.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด

4.เพื่อสร้างจิตสำนึกและรักความถูกต้องให้กับเยาวชน และเล่นกีฬาให้เป็น เพื่อรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ผลการแข่งขันมีดังนี้

เด็กชายสรธร               แดงมันฮับ            ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

เด็กชายภูวริศ               อินทร์คาภรณ์       ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 5 

เด็กชายนันทิพัฒน์         ใหม่จันดี              ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 8

เด็กชายสรภพ              แดงมันฮับ            ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 7

เด็กชายนภัทร              ก่อสินเจริญ          ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 5

เด็กหญิงอิสรีย์             เหลืองรัตนะแสง      ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 6

เด็กหญิงสิริชล             กุสุมลกุล              ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 3

เด็กหญิงภธมณ           สุริยประภาดิลก       ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 4

คะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 5 จากจำนวนสโมสรที่เข้าร่วม 41 สโมสรทั่วประเทศ

15
13
16
17
19
12
18
14
11
20
21
2
22
23
4
24
25
26
1
7
6
28
3
8
5
29
27
30
10
9
previous arrow
next arrow