ขอแสดงความยินดีกับ นายนพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้ารับพระราชทานรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายนพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้ารับพระราชทานรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา งเสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

อ้างอิง

https://moe360.blog/2021/12/29/royal-award-2564/

S__14385156
S__14385158
S__14385159
S__14385160
S__14385161
S__14385162
S__14385163
S__14385164
S__14385165
S__14385166
S__14385167
S__14385169
S__14385170
S__14385171
S__14385172
S__14385173
S__14385174
S__14385175
S__14385176
S__14385177
previous arrow
next arrow