January 2022

Month

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 10 คน นักกีฬาชาย 7 คน นักกีฬาหญิง 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “Pattana Swimming Gala (50m)” ณ. อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กีบนักกีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียน 2. เพื่อทดสอบผลจากการฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ 3. เพื่อนำผลการแข่งขันเข้าร่วมรายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2565 ผลการแข่งขันมีดังนี้ เด็กชายสรภพ              แดงมันฮับ ได้รับ 1 เหรียญเงิน (ท่ากรรเชียง 200 ม.) เด็กชายวสวัตติ์            เกียกิตติวงศ์      ได้รับ 1 เหรียญเงิน (ท่ากบ 50 ม.) เด็กหญิงภธมณ          ...
Read More
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษา สนุกๆ ผ่านเกม “ประถมปลายทายสำนวน” เวลา 11.50 น. – 12.30 น. ณ ลานวงกลมชั้น 1 อาคารอาเว มารีอา นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับนักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดความสนุกสนานในการทำกิจกรรมร่วมกัน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ผลตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี
Read More
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการตรวจคัดกรองโรค Covid-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ณ อาคาร Trinity เวลา 07.00 -12.00 น. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ยังมีการระบาดและเพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการตรวจคัดกรองโรค Covid-19 ด้วย Antigen Test...
Read More
ด้วยฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านในรายวิชา ภาษาไทย และภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ให้มีความคล่องแคล่ว มีความรู้และเข้าใจหลักการอ่านอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นโดยจะมีครูผู้สอนดูแลและจัดการสอนเฉพาะกลุ่ม  กิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ 
Read More
Monday, January 31, 2022 The Year 2 children have been happy to return to onsite learning activities this week. We have been learning story writing, reading skills, spelling and grammar...
Read More
Welcome back to school! We were all happy to see our secondary students smiling and chatting with their friends as they returned to study on-campus after almost a month of...
Read More
Monday, January 31, 2021 As the reader is certainly aware, statistics play an increasingly prominent role in the lives of people during the 21st century. The exponential growth in computing...
Read More
Friday, January 28, 2022 This week in Year 1 we returned to the classroom and our reading groups for Literacy. There has been a lot of progress in reading skills...
Read More
Thursday, January 27, 2022 For the first two weeks of January, Zoom classes continued as the Year 11 English Reading and Writing students learned new tips and tricks for bumping...
Read More
ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดย มาสเตอร์วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และงานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำครูเจ้าหน้าที่ และพนักงาน จำนวน 22 คน ไปฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็ม 3 และเข็ม 4 (Pfizer) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ซึ่งได้รับการจัดสรรค์วัคซีนจากทางจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งข้อดีของการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 และเข็ม 4 ในครั้งนี้...
Read More
1 2 3 4