[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการตรวจคัดกรองโรค Covid-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) ให้กับครู พนักงานและนักเรียน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการตรวจคัดกรองโรค Covid-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) ณ อาคาร เรยีนา เชลี และห้อง Canteen Year1-2 อาคาร อาเว มารีอา เวลา 08.30 น. – 12.30 น.

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ยังมีการระบาดและเพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยผลการตรวจ ครูและนักเรียน ที่ได้รับการตรวจมีผลเป็น Negative ทั้งหมด

DSC_3322
DSC_3325
DSC_3329
DSC_3330
DSC_3337
DSC_3341
DSC_3346
DSC_3347
DSC_3350
DSC_3359
DSC_3365
DSC_3369
DSC_3370
DSC_3375
DSC_3377
DSC01483
DSC01485
DSC01489
DSC01491
DSC01494
previous arrow
next arrow