[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ประชุมคณะกรรมการชมรมฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ในวันพฤหัสบดี ที่25 พฤศจิกายน 2564 ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เเละคณะกรรมการชมรมฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้มีการประชุมเเละวางแผนงานต่างๆ รวมถึงวิธีจัดกิจกรรมเเละการฝึกซ้อมภายใต้มาตรการโควิด-19 ประจำปีการศึกษา2564

นําโดยนายวสพล รุ่งศรีสุทธิวงศ์ ประธานชมรมฟุตบอลนักเรียนเเละคณะกรรมชมรมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

IMG_2795
IMG_2801
IMG_2800
IMG_2799
IMG_2798
IMG_2797
IMG_2796
previous arrow
next arrow