[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครลูกเสือกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 10

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้กับนักเรียนชายชั้น Year 7 ที่สนใจสมัครเข้าเป็นลูกเสือกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 10

ทั้งนี้หากนักเรียน Year 7 ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ให้กับครูประจำชั้น หรือ มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูที่ปรึกษาลูกเสือกองร้อยพิเศษ

E-mail : [email protected]

LINE_ALBUM_รับน้อง รุ่น 10_๒๑๑๑๒๖
LINE_ALBUM_รับน้อง รุ่น 10_๒๑๑๑๒๖_0
LINE_ALBUM_รับน้อง รุ่น 10_๒๑๑๑๒๖_1
LINE_ALBUM_รับน้อง รุ่น 10_๒๑๑๑๒๖_2
LINE_ALBUM_รับน้อง รุ่น 10_๒๑๑๑๒๖_3
LINE_ALBUM_รับน้อง รุ่น 10_๒๑๑๑๒๖_4
LINE_ALBUM_รับน้อง รุ่น 10_๒๑๑๑๒๖_5
LINE_ALBUM_รับน้อง รุ่น 10_๒๑๑๑๒๖_6
previous arrow
next arrow