[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

การเตรียมความพร้อมเปิดเรียน On-Site โดยโรงเรียนได้เตรียมการคัดกรองโควิด-19 ให้กับหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory

การเตรียมความพร้อมเปิดเรียน OnSite โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้มีการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน Onsite โดยใช้แนวทาง 7 มาตรการเข้มจากศึกษาธิการจังหวัด และได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนในรูปแบบ Onsite ในระดับมัธยมศึกษา Year7 – Year12 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

โดยโรงเรียนได้เตรียมการคัดกรองโควิด-19 ให้กับ ครู เจ้าหน้าที่ เเละพนักงานภายในโรงเรียนทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ ตั้งแต่วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 64

นอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 หอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้อนุญาตให้นักเรียนประจำกลับเข้าหอพัก เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน Onsite ก่อนที่นักเรียนจะเข้าหอพัก ทางหอพักได้สำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโควิท-19 ของนักเรียนก่อน โดยนักเรียนจะต้องฉีดวัคชีนก่อน 1เข็ม หรือ 2 เข็ม เป็นอย่างน้อย วันรายงานตัวเข้าหอพักนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองแบบ ATK จึงจะสามารถเข้าหอพักได้

S__472270
S__472269
S__472198
S__472195
S__472193
S__472192
S__472191
S__472190
S__472188
S__472187
S__472186
S__472184
S__472273
previous arrow
next arrow