September 23, 2021

Day

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 ด.ญ.กรชนก ตรียกูล นักเรียนชั้น Y.9/3 ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ Future Junior Golf Thailand (FJGT) ณ สนาม Alpine Golf ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลชนะเลิศรุ่น C girl โดยจบ 18 หลุม เสมอกันกับคู่แข่งโดยตีรอบแรกได้ 39 รอบหลัง 34 รวม...
Read More
ด้วยงานหลักสูตรและการเรียนการสอนจะจัดการบรรยายเรื่องแนวทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ครอบคลุมทุกทางเลือก เส้นทางไหนใช่เราที่สุด เส้นทางหลังเรียนจบ Year  9  และการวางแผนที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ามหาวิทยาลัย โดยมี ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุปผา และ ผศ. ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ในการบรรยาย ครั้งนี้เป็นการให้ข้อมูลในเชิงลึกสำหรับนักเรียน Year 9 โครงสร้างรายวิชา รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ตลอดการศึกษาในโครงการ The Wise Project พร้อมทั้งเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเรียนต่างๆ โดยมีครูประจำชั้น และครูประจำแทรคเข้าร่วมรับฟังข้อมูลดังกล่าว
Read More