[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

นายอนันต์ธัช ชลฤดีไพศาล และ ด.ช.นัทเดช ชลฤดีไพศาล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ รายการ TJGGA-OPTIMIST Junior Golf Talent Race#3

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2564 นายอนันต์ธัช ชลฤดีไพศาล และ ด.ช.นัทเดช ชลฤดีไพศาล นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ในรายการ JGGA-OPTIMIST Junior Golf Talent Race#3 (สนามที่3) ณ สนามกอล์ฟ Dynasty Golf & Contry Club ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ

ผลคะแนนของ นายอนันต์ธัช ชลฤดีไพศาล

Day1: 40-35 (+3) =75

Day2: 42-36 (+6) =78

ผลคะแนนของ ด.ช.นัทเดช ชลฤดีไพศาล

Day1: 38 – 44 (+10) = 82

Day2: 40 – 40 (+8) = 80

ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ระดับสากลต่อไป

390512
390513
389250
389249
389284
390514
389276
389225
389236
389283
previous arrow
next arrow